Innovatie in dijkversterking

Het versterken van dijken is natuurlijk van het allergrootste belang, zeker voor Nederlanders. JLD Contracting is de producent en leverancier van de innovatieve JLD-Dijkstabilisator die dijkversterking en dijkstabilisatie op een simpele en vooral goedkope manier mogelijk maakt. Het is ons korte termijn doel om de JLD-Dijkstabilisator nog in 2016 tot een geaccepteerd systeem te verkrijgen, zodat dijken simpeler, sneller en goedkoper versterkt kunnen worden. Het is onze droom om mensen een veiliger leefomgeving te bieden, ze beter te beschermen tegen een dijkdoorbraak en ook eerder te waarschuwen bij mogelijke dijkverzwakking. 

Grote stap in de ontwikkeling van de dijkversterking techniek

In juni 2015 zijn er 2 proeven gedaan – na een jaar voorbereiding en veldonderzoek – met een proefdijk in Purmerend, een met JLD-Dijkstabilisator en een zonder. Deze dijkproeven, waarbij een dijkdoorbraak werd geforceerd, zijn zeer succesvol verlopen. De eerste bevindingen maken het zeer aannemelijk dat de JLD-Dijkstabilisator nog het tweede kwartaal van 2016 uit kan groeien tot een geaccepteerd systeem voor dijkversterking. Een grote stap voor dijkversterking in Nederland en daarbuiten.

Project POV Macrostabiliteit

JLD Contracting ontwikkelt samen met haar partners Antea Group, Wiertsema & Partners en Deltares de JLD-Dijkstabilisator. Deze ontwikkeling is een innovatieve dijkverbeteringstechniek die tot doel heeft de binnenwaartse stabiliteit van de dijken te verbeteren (Macrostabiliteit). Deze techniek wordt in opdracht van Waterschap Rivierenland binnen de POV macrostabiliteit, een programma van het Nederlandse Hoog Water Beschermingsprogramma (HWBP) ontwikkeld en gefinancierd.

Volgende stap in dijkversterking

De gegevens die uit al deze proeven zijn verkregen, zullen de komende weken worden geanalyseerd en in een rapport worden verwerkt. Dit rapport zal het tweede kwartaal van 2016 ter beoordeling bij het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) www.ENWinfo.nl worden ingediend.

Presentatie aanvragen dijkversterking

Lees hier meer over onze oplossingen…


In samenwerking met:

wiertsema-logo dijkversterkingpurmerend-sidebar dijkversterkingdeltares-logo dijkversterkinglogo dijkversterking

waterschap rivierenland dijkversterkingAntea Bord 1 dijkversterkingPOV-Macrostabiliteit-Logo-final-JPG (1) dijkversterkinghoogwaterbeschermingsprogramma dijkversterking