JLD-DIJKSTABILISATIE

 

De “JLD-Dijkstabilisator” is een duurzame, flexibele en innovatieve oplossing, die binnen de POV-Macrostabiliteit en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is ontwikkeld om dijken in de kern te versterken. Doel van het HWBP is om dijken beter, sneller en goedkoper te verstevigen.

 

 JLD-Dijkstabilisator, meer Dijk voor minder geld

De JLD-Dijkstabilisator wordt toegepast in het binnenwaartse talud van de dijk.

Het aanbrengen van de JLD-Dijkstabilisator wordt gedaan met relatief licht materieel. De JLD-Dijkstabilisator, een kunststof element wordt daar waar de extra benodigde kracht nodig is in de dijk geplaatst. Hierdoor kan een ontwerp flexibel en efficiënt worden uitgewerkt. Het systeem is controleerbaar en uitbreidbaar.

Het plaatsen van de JLD-Dijkstabilisator heeft minder invloed op de omgeving dan het heien of trillen van damwanden of steunbermen en zal dus minder overlast aan de omgeving veroorzaken.

 

 

 

Innovatie in dijkversterking

 

Het versterken van dijken is natuurlijk van het allergrootste belang, zeker voor Nederlanders. JLD Contracting is de producent en leverancier van de innovatieve JLD-Dijkstabilisator die dijkversterking en dijkstabilisatie op een simpele en vooral goedkope manier mogelijk maakt.

Het is onze droom om mensen een veiliger leefomgeving te bieden, ze beter te beschermen tegen een dijkdoorbraak en ook eerder te waarschuwen bij mogelijke dijkverzwakking.

JLD Contracting ontwikkelt samen met haar partners Antea Group, Wiertsema & Partners en Deltares de JLD-Dijkstabilisator. Deze ontwikkeling is een innovatieve dijkverbeteringstechniek die tot doel heeft de binnenwaartse stabiliteit van de dijken te verbeteren (Macrostabiliteit). Deze techniek wordt in opdracht van Waterschap Rivierenland binnen de POV macrostabiliteit, een programma van het Nederlandse Hoog Water Beschermingsprogramma (HWBP) ontwikkeld en gefinancierd.

logo_top

POVM

Antea

Deltares

Wiertsema & Partners

Waterschap Rivierenland

 

Grote stap in de ontwikkeling van dijktechniek

 

In oktober 2018 is JLD Contracting begonnen met het versterken van de Ringdijk Watergraafsmeer, deze ligt in de wijk Watergraafsmeer in Amsterdam-Oost, aan de zuidkant van de ringvaart. De dijk begint bij de Amstel en eindigt bij de A10-Ringweg Oost ter hoogte van de Zeeburgerbrug. We versterken het deel tussen de Wibautstraat en de Middenweg. De lengte van het stuk dijk is 1 kilometer. Een grote stap voor dijkversterking in Nederland en daarbuiten.

 

In samenwerkering met FacilityApps en Vodafone zet JLD Contracting Internet of Things in om overstromingen en zelfs watersnoodrampen te voorkomen.

 

In juni 2015 zijn er 2 proeven gedaan – na een jaar voorbereiding en veldonderzoek – met een proefdijk in Purmerend, een met JLD-Dijkstabilisator en een zonder. Deze dijkproeven, waarbij een dijkdoorbraak werd geforceerd, zijn zeer succesvol verlopen.

 

JLD Nieuws

 

Slanke, slimme dijk uit Watergraafsmeer: dijk van de toekomst? (Cobouw)

Lees hier het originele artikel!