JLD DIJKSTABILISATOR | UITVOERING

 

De dijk is in de toetsing afgekeurd op het faal-
mechanisme macrostabiliteit binnenwaarts.

Met de JLD-Ankermachine worden de JLD-
Klapankers en het stervormig element (LDE)
aangebracht, hierbij vinden er geen meetbare ver-
vorming en trillingen plaats.

De JLD-Dijkstabilisator is opgebouwd uit 4 onder-
delen: JLD-Klapanker, trekstang van basaltvezel,
een vin-vormig element (LDE) en een kopplaat
(LDP) van kunststof.

Na het plaatsen van de kopplaat (LDP) met de da-
ta-pot (ODP) wordt de sensor geactiveerd, daarna
wordt de grond weer terug aangebracht en de dijk
opnieuw ingezaaid.

Het krachtenspel bij verzadiging dijk. De JLD-Dijk-
stabilisator zorgt niet alleen voor versterking, maar
zorgt er ook voor dat de dijk kan “communiceren”,
indien nodig kan men gerichte actie ondernemen .

Op de karakteristieke dijk met zijn historische
panden is er beperkt ruimte. Met de JLD-Dijksta-
bilisator wordt het karakter van de dijk niet wordt
aangetast.