JLD-CONTRACTING

 

JLD Contracting BV, een zusterbedrijf van JLD International BV, is sinds 2014 actief in de Grond-, Weg- en Waterbouw alsmede de leidingbouw en de infratechniek.

Eén van de kernactiviteiten van JLD Contracting is het verwerken van de JLD-Klapankers voor het verankeren van damwanden en beschoeiingen,  (gas)-transportleidingen, masten, boeien, grondkerende-  en drijvende constructies.

JLD Contracting heeft met de ontwikkeling van de JLD-Dijkstabilisator, een innovatieve dijkverbeteringstechniek ontwikkeld die tot doel heeft de binnenwaartse stabiliteit van de dijken te verbeteren (Macrostabiliteit). Deze techniek is binnen de POV macrostabiliteit, een programma binnen het Nederlandse Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) ontwikkeld.

 

 

Voor de leidingbouw heeft JLD, in samenwerking met NV Nederlandse Gasunie, het systeem VPPS® (Vertical Pipeline Pushing System) ontwikkeld en in uitvoering genomen. VPPS® is een unieke techniek dat leidingen bij nieuwbouw op een gecontroleerde wijze de grond in kan drukken.

Bij bestaande leidingen kan het probleem van dekkings-manco’s (onvoldoende grond boven de leiding)  op een gelijke manier worden geëlimineerd.